Select Page

Teràpia ocupacional

La Teràpia ocupacional a la infància col·labora en el desenvolupament de les capacitats de l’infant, en l’organització de la seva conducta i el seu creixement harmònic, amb l’objectiu d’aconseguir un bon funcionament en les àrees ocupacionals de l’infant treball escolar, autonomia personal, relació amb els companys i oci.

Teràpia ocupacional especialitzada en Neurorehabilitació (Bobath)

La neurorehabilitació infantil aborda la majoria de les seqüeles de patologies que afecte el Sistema Nerviós Central, com: Pluridiscapacitat, Espina Bífida, Dany cerebral adquirit, Paràlisi cerebral infantil, traumatisme cranioencefàlic, síndromes genètics… Estratègies que s’utilitzen estan basades en la neuroplasticitat infantil.

Objectius generals de la Teràpia Ocupacional

  • Reduir la dispersió i millorar l’atenció en l’activitat
  • Afavorir el desenvolupament harmònic a nivell psicomotriu
  • Desenvolupar un bon control postural i coordinació corporal
  • millorar la motricitat fina, control del traç i coordinació bilateral
  • Aconseguir que el nen es comprometi en el joc amb els seus iguals i ampliar els interessos de joc
  • Col·laborar en la construcció d’un esquema i imatge corporal propi
  • Afavorir o reeducar les activitats de la vida diària bàsiques (vestit, alimentació, higiene personal…)

Teràpia ocupacional especialitzada en Integració Sensorial

La integració Sensorial és el procés a partir del qual el nostre cervell organitza les sensacions que li vénen de l’exterior per a que la persona pugui moure’s, crear aprenentatges i comportar-se d’una manera productiva.

El tractament consisteix en donar a l’infant de manera controlada, estímuls sensorials a través del joc, per a que pugui organitzar-los i donar respostes adequades per anar superant nous reptes i noves destreses per adaptar-se al seu entorn.

Si voleu ampliar o rebre informació sobre un cas concret,
podeu omplir el formulari del següent enllaç.