Select Page

Teràpia ocupacional

La Teràpia ocupacional a la infància col·labora en el desenvolupament de les capacitats de l’infant, en l’organització de la seva conducta i el seu creixement harmònic, amb l’objectiu d’aconseguir un bon funcionament en les àrees ocupacionals de l’infant treball escolar, autonomia personal, relació amb els companys i oci.

Teràpia ocupacional especialitzada en Neurorehabilitació (Bobath)

La neurorehabilitació infantil aborda la majoria de les seqüeles de patologies que afecte el Sistema Nerviós Central, com: Pluridiscapacitat, Espina Bífida, Dany cerebral adquirit, Paràlisi cerebral infantil, traumatisme cranioencefàlic, síndromes genètics… Estratègies que s’utilitzen estan basades en la neuroplasticitat infantil.

 

“Moure’s lliure per créixer millor”

Objectius generals de la Teràpia Ocupacional

  • Reduir la dispersió i millorar l’atenció en l’activitat
  • Afavorir el desenvolupament harmònic a nivell psicomotriu
  • Desenvolupar un bon control postural i coordinació corporal
  • Millorar la motricitat fina, control del traç i coordinació bilateral
  • Aconseguir que el nen es comprometi en el joc amb els seus iguals i ampliar els interessos de joc
  • Col·laborar en la construcció d’un esquema i imatge corporal propi
  • Afavorir o reeducar les activitats de la vida diària bàsiques (vestit, alimentació, higiene personal…)

Teràpia ocupacional especialitzada en Integració Sensorial

La integració Sensorial és el procés a partir del qual el nostre cervell organitza les sensacions que li vénen de l’exterior per a que la persona pugui moure’s, crear aprenentatges i comportar-se d’una manera productiva.

El tractament consisteix en donar a l’infant de manera controlada, estímuls sensorials a través del joc, per a que pugui organitzar-los i donar respostes adequades per anar superant nous reptes i noves destreses per adaptar-se al seu entorn.

Si voleu ampliar o rebre informació sobre un cas concret,
podeu omplir el formulari del següent enllaç.