Select Page

Tècniques d’estudi

Les tècniques d’estudi són mètodes o estratègies emprats per adquirir l’aprenentatge, ajudant a facilitar el procés comprensió, memorització i rendiment acadèmic. És molt important conèixer que no hi ha una tècnica o estratègia d’aprenentatge única, sinó que cada persona necessita un ritme i un mètode concret. Per a això es necessita conèixer molt bé les dificultats que presenta el nen, adolescent o jove per poder adequar o ajudar-lo a triar la tècnica que li va millor.

A CREIX Barcelona treballem les tècniques d’estudi individualment o en grups de 2 o 3 persones. El motiu principal és poder individualitzar i personalitzar al màxim les estratègies així com la pràctica i el maneig de les mateixes.

La nostra metodologia és activa, participativa i multisensorial.

Partim de la realitat de l’infant, adolescent o jove, utilitzant els seus llibres, els seus apunts i els seus treballs d’aula per aplicar-los en les tècniques d’estudi que treballarem a CREIX.

Utilitzem les intel·ligències múltiples com a recurs dels propis alumnes perquè vegin les seves potencialitats i les seves dificultats i les puguin compensar amb les estratègies que elaborarem conjuntament.

 

Quins són els nostres objectius?

 • Potenciar les habilitats de l’infant o adolescent.
 • L’adquisició d’eines i estratègies òptimes que permetin al nen o adolescent millorar el seu funcionament escolar.
 • La millora del rendiment escolar i l’adquisició del treball autònom.
 • Potenciar l’actitud i la motivació davant de tasques escolars.
 • Millorar la seva autoestima acadèmica.
 • El seguiment individualitzat de la seva evolució acadèmica.
 • L’acompanyament al llarg del seu procés d’aprenentatge.

 

Tipus de tècniques d’estudi:

 • Subratllat.
 • Idees principals.
 • Resum.
 • Esquema de contingut.
 • Mapes mentals.
 • Mapes conceptuals.
 • Elaboració de fitxes.
 • Fitxatge.
 • Presa d’apunts.
 • Preparació d’exàmens.
 • Memorització.
 • Atenció.
 • Relaxació.

Si voleu ampliar o rebre informació sobre un cas concret,
podeu omplir el formulari del següent enllaç.