Select Page

Tallers infantils d’estiu

Ja podeu triar entre aquestes 5 propostes de taller pels vostres infants. Per les inscripcions al telèfon: 932 17 83 96

Taller de jocs socials

El taller està dirigit a nens i nenes entre 4 i 11 anys amb l’objectiu de fomentar habilitats socials a través del joc.

Les habilitats socials són el repertori d’accions i conductes que fan possible la interacció adequada en l’entorn social.

Habilitats a desenvolupar :

 • Cooperació.
 • Comunicació assertiva
 • Autocontrol i regulació d’emocions
 • Resolució de conflictes

 

Horari:

Grup 1: Matins

Grup 2: Tardes

Durada:

4 sessions d’una hora.

Edat:

Nens i nenes entre 4 i 11 anys. Es faran grups en funció de l’edat.

Preu:

 • 50€ els tallers d’una hora a la setmana.

Taller de Lectura i Escriptura

Aquest taller està indicat per nens i nenes que mostren dificultats en l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura.

Ens centrarem en el treball de la consciència fonològica, habilitat imprescindible per l’òptima construcció de l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura. És l’habilitat per reconèixer, pensar i operar amb els sons del llenguatge, a la vegada que el nin aprèn a associar-los amb els signes gràfics que els representen, aconseguint la conversió del fonema en grafema i una bona comprensió del codi alfabètic.

Els objectius d’aquest taller es treballaran a través del joc i partint de la metodologia multisensorial, on l’interès del nin fa que els aprenintatges siguin més significatius i sòlids.

Habilitats a desenvolupar :

 • Adquirir consciència fonològica.
 • Augmentar la velocitat i precisió lectora.
 • Treballar la comprensió lectora.
 • Millorar l’ortografia natural i arbitrària.
 • Desenvolupar l’expressió escrita.

Horari:

Grup 1: Dilluns de 17:00 a 18:30h.

Grup 2: Dimecres de 17:00 a 18:30h.

Duració:

Una sessió setmanal d’una hora i mitja.

Edat:

Grup 1: Infants de finals de p-5 i 1er E. Primària.

Grup 2: Infants de 2n EP i 3er E.P.

Preu:

 • 50€ els tallers d’una hora i mitja a la setmana.

 

Taller de matemàtiques

Aquest taller està dirigit a nens i nenes que mostren dificultats en l’aprenentatge de les matemàtiques.

L’objectiu principal d’aquest taller és facilitar i potenciar l’aprenentatge de les matemàtiques a través del joc partint d’una metodologia basada en l’experimentació, la manipulació i la resolució de problemes, augmentant la confiança amb els números i les matemàtiques amb general.

Habilitats a desenvolupar :

 • Adquirir una actitud positiva cap a les matemàtiques.
 • Adquirir una actitud positiva cap a les matemàtiques.
 • Augmentar les habilitats amb les operacions aritmètiques bàsiques.
 • Exercitar l’estimació i el càlcul mental.
 • Potenciar el raonament lògic.
 • Utilitzar les diferents unitats de mesura.
 • Conèixer i identificar les figures geomètriques de l’entorn.
 • Aplicar els coneixements matemàtics a situacions de la vida quotidiana.
 • Fomentar el treball cooperatiu.

 

Horari:

Grup 1: Matins

Grup 2: Tardes

Durada:

4 sessions d’una hora.

Edat:

Nens i nenes entre 4 i 11 anys. Es faran grups en funció de l’edat.

Preu:

 • 50€ els tallers d’una hora a la setmana.

Taller d’Aprenem Parlant

El llenguatge és l’eina que permet organitzar les nostres idees, pensaments i sentiments i comunicar-los als altres, així com entendre les relacions amb la resta de persones i com funciona el nostre món. D’aquesta manera, interactuem amb altres individus i establim relacions socials.

En aquest taller treballarem l’expressió oral i oferirem estratègies per a què ajudin als participants a millorar les seves habilitats lingüístiques i d’interacció amb els seus iguals.

Habilitats a desenvolupar :

 • Augmentar les produccions orals.
 • Desenvolupar estratègies que facilitin la comunicació.
 • Disminuir els errors de les produccions orals.
 • Incrementar el lèxic i la semàntica.
 • Millorar les estructures morfosintàctiques.
 • Augmentar els elements oracionals.
 • Participar en una conversa d’un grup de persones.
 • Incrementar interaccions de qualitat amb els altres.
 • Adoptar estratègies que facilitin la socialització.

Horari:

Grup 1: matins

Grup 2: tarda

Duració:

4 sessiones d´una hora.

Edat:

Alumnes d’entre 8 i 11 anys.

Preu:

 • 50€ els tallers d’una hora a la setmana.

 

Taller d'escriptura

Aquest taller està indicat per a nens i nenes que mostren dificultat a l’hora de realitzar tasques escrites, ja sigui per un problema en l’organització del contingut de l’escrit o de la forma (lletra, neteja del text, organització en el full).

Seure a escriure és una activitat que requereix pràctica i molta paciència, i sovint la manca d’habilitat en subjectar el llapis, la dificultat per fer bona lletra o el cansament provocat per realitzar un esforç excessiu és la major causa de que un examen escrit o un redacció escolar es concebin com una dura tasca a la qual enfrontar-se, independentment del seu contingut.

L’hàbit de l’escriptura ens ajuda a expressar-nos amb major correcció, a retenir millor l’ortografia i la sintaxi de les oracions, amplia el nostre vocabulari i, en general, a adquirir un major domini i maneig del llenguatge.

Els objectius d’aquest taller es treballaran a través del joc i del treball en grup mitjançant propostes molt diverses.

Dins d’aquest taller treballarem:

 • Correcta postura a l’hora d’escriure (higiene postural).
 • Bon pinçat de l’útil escriptor.
 • Tècniques per disminuir tensió i cansament durant l’escriptura.
 • Controlar la pressió, espaiat, rapidesa i neteja del text.
 • Millorar l’organització escrita.
 • Desenvolupar actituds positives davant l’escriptura.
 • Optimitzar la grafoescritura per millorar la lletra.

Horari:

A concretar.

Duració:

4 sessions.

Edat:

Nens i nenes entre els 8 i 12 anys.

* Es partirà de les habilitats prèvies del nen, es realitzarà una valoració abans d’iniciar el taller.

Preu:

50€ els tallers d’una hora a la setmana.

Contacteu amb nosaltres

Si voleu ampliar o rebre informació en un cas concret,
podeu omplir el formulari del següent enllaç.