Select Page

Tallers de psicomotricitat (Taller anual)

La Psicomotricitat, molts autors, la defineixen com el primer llenguatge de la persona. Es tracta d’una acció motora organitzada en el temps i en l’espai que ajuda al procés maduratiu del nen.Té com a objectiu principal, desenvolupar en el nen, la seva capacitat de comunicació, així com el desenvolupament de les competències motrius, cognitives i socioafectives. Tot això s’aconsegueix a partir del joc i del moviment, acompanyant al nen en el seu itinerari maduratiu, portant del plaer de l’acció, al plaer de pensar.

Per a qui és la Psicomotricitat? En l’actualitat es considera necessària per afavorir el desenvolupament maduratiu de tots els nens/nenes sense distinció. Així doncs podem distingir:

Psicomotricitat educativa adreçada per potenciar, el moviment del cos,  la intel·ligència i la sociabilitat del nen/a, com una alternativa extraescolar més. Es treballa en grup a partir de jocs i circuits, exercicis de mímica i/o imitació, exercicis motrius i sensorials, amb ritmes, cançons i entrenament en la relaxació.

Psicomotricitat terapèutica s’ofereix per acompanyar a la maduració psicològica a aquells nens que presenten una alteració i/o dificultad en aquest procés. Es treballa de manera individual i/o en petits grups

Ajuda a:

 • Millorar el to muscular(hipotonia, hipertonia).
 • Potenciar la cognició(millora la intel·ligència i el rendiment acadèmic).
 • Millorar la psicomotricitat fina pel treball de l’escriptura i la lectura(dislèxia).
 • Treballar possibles problemes d’actitud(timidesa, agressivitat, impulsivitat).
 • Gestionar dificultats d’atenció(manca de concentració).
 • Estimular la percepció i els sentits(vista, oïda, olfacte, tacte) i l’estimulació verbal entre d’altres.
 • Treballarla Immaduresa.
 • I en general per ajudarnens i nenes que tinguin dificultats en el seu àmbit escolar, social o familiar.

Les sessions es realitzen amb una freqüència setmanal i durada d’1 hora, seguint l’horari lectiu escolar.

TALLERS DE PSICOMOTRICITAT AL LLARG DE L’ANY:

Dies: un COP per setmana de setembre a juny, els DILLUNS (tot i així es poden obrir altres dies – consulteu a secretaria)

  EDATS HORARI
Matins (dilluns o dimarts) 0 a 18 mesos 10-11h
Matins (dilluns o dimarts) 18 a36 mesos 9-10h
Tardes 3 a 6 anys 17:00-18:00 i 18:00-19:00

 

Equip: roba còmoda i sabatilles flexibles

 

PREU:

Petits  99 euros/mes 1 sessió setmanal d’1 hora

Mitjans  109 euros/mes 1 sessió setmanal d’1 hora

Grans  119 euros/mes 1 sessió setmanal d’1 hora

 

TALLER GRUPAL D’ESTIMULACIÓ A L’APRENENTATGE – Anual

El taller d’estimulació de l’aprenentatge és un espai on els nens i nenes a través del joc i amb la interacció amb altres infants podran treballar i millorar:

 • Àrea perceptiva manipulativa
 • Àrea verbal
 • Àrea numèrica
 • Atenció i memòria
 • Consciència fonològica per l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura

Edats:

Nins/es de 5 a 8 anys ( Darrer curs d’educació infantil i primer i segon de primària)

Horari:

(de setembre a juny)

Preu:

* inclou una reunió a l’escola i amb els pares a l’any gratuïta

Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás.

Voltaire

Si voleu ampliar o rebre informació sobre un cas concret,
podeu omplir el formulari del següent enllaç.