Select Page

Psicopedagogia

La psicopedagogia és la branca de la psicologia que s’encarrega d’estudiar la persona i el seu entorn en el procés d’aprenentatge i les dificultats que d’aquesta es puguin derivar.

L’abordatge psicopedagògic és diferent segons la problemàtica, nen / adolescent / jove, el context familiar, el context escolar, socioeconòmic i cultural. Els tractaments són únics per a cada cas i es tracta i consideren de manera individual.

Atenent a la filosofia del nostre centre el treball que es porta a terme amb el nen o adolescent és personal però correspon a un grup multidisciplinari l’assessorament i pautes.

El nostre fet diferencial radica en oferir tractaments innovadors centrts en l’eficàcia i l’eficiència. Així doncs, en les nostres intercvencions educatives i terapéutiques, utilitzem mètodes on la tecnologia és la protagonista; la logopèdia està centrada en la metodologia multisensorial; i la Teràpia Breu Estratègica la utilitzem tenint en compte que és el tractament més ressolutiu a curt termini en els problemes emocionals, comportamentals i familiars.

 

Si voleu ampliar o rebre informació sobre un cas concret,
podeu omplir el formulari del següent enllaç.