Select Page

Orientació famílies i docents

Creix Barcelona té com a objectiu ajudar i acompanyar les família i mestres en tot el procés d’aprenentatge i de desenvolupament evolutiu de l’infant , per tal de fer un treball conjunt . En el nostre centre el nen , adolescent i jove és el punt de mira i per tant totes aquelles persones que intervenen en el seu acompanyament per a nosaltres també són molt importants.

Orientació a docents i professionals

L’orientació a docents i professionals té com a objectiu donar suport i facilitar la feina diària a mestres , professors o altres professionals involucrats en el procés d’aprenentatge o desenvolupament del nen .

Des CREIX Barcelona oferim assessorament puntual en casos concrets en què el professional consulti o bé fem seguiment de casos que ens presentin per acompanyar al professional al llarg del procés.

L’orientació a famílies i docents

Creix Barcelona té com a objectiu ajudar i acompanyar les família i mestres en tot el procés d’aprenentatge i de desenvolupament evolutiu de l’infant , per tal de fer un treball conjunt . En el nostre centre el nen , adolescent i jove és el punt de mira i per tant totes aquelles persones que intervenen en el seu acompanyament per a nosaltres també són molt importants .

L’orientació a families

L’orientació familiar a CREIX Barcelona l’entenem com el procés d’ajuda a les famílies amb l’objectiu de millorar la seva funció educativa, la seva dinàmica del funcionament familiar i l’adaptació a les circumstàncies i l’entorn. En definitiva volem ajudar a tota la família i donar-li suport per aconseguir un benestar.

 

Quin professional de CREIX Barcelona atén l’Orientació familiar?

Tots els professionals de CREIX estan formats en Orientació familiar, tot i això en el nostre equip comptem amb experts formats i titulats en Teràpia Familiar que atenen les famílies que necessiten un espai especial i privilegiat.

Quins temes abordem des del servei d’Orientació familiar?

 • Convivència familiar.
 • Separació dels pares.
 • Processos de dol.
 • Problemes de conducta.
 • Dificultats entre els fills.
 • Assessorament escolar.
 • Assessorament en psicologia evolutiva.
 • Educació per a la salut i consum.
 • Adopcions.
 • Informació sobre les tecnologies de la informació.
 • Altres.

Com treballem?

Atenem totes les necessitats de la família relacionada amb els seus fills de manera personalitzada. Per això oferim consultes puntuals sobre algun tema concret, assessorament individual al pare o mare, teràpies continuades, tallers de pares i mares, xerrades per avis.

Si voleu ampliar o rebre informació sobre un cas concret,
podeu omplir el formulari del següent enllaç.