Select Page

Metodologia de treball

 

A CREIX Barcelona tenim un mètode de treball clar i ben estructurat que ens permet acollir, avaluar, diagnosticar i acompanyar l’infant, l’adolescent, el jove i l’adult aconseguint una fluïda comunicació en tot moment.

L’equip de professionals de CREIX Barcelona té com a objectiu ajudar a créixer i avançar a la persona de manera propera i familiar. El nostre tracte és directe i sempre són els mateixos professionals els que realitzen tot el seguiment, i en el cas de fer proves són ells i elles mateixes les que atenen  i realitzen les avaluacions, diagnòstics i intervencions.

Els nostres Valors

Els nostres valors donen suport al nostre objectiu i sustenten els nostres principis d’actuació,

Caracteristiques marc:

 • Equip de professionals multidiscipplinar
 • Atenció integral en un mateix espai
 • Treball en equip
 • Proximitat i empatia
 • Responsabilitat Social
 • Justícia

Els nostres objetius:

 • Acompanyament de l’infant, adolescent i jove en el seu procés maduratiu, adaptatiu i competencial.
 • Acompanyament psicoterapèutic als adults, parelles i famílies
 • Aplicació de les noves tecnologies en l’àmbit educatiu i reeducatiu
 • Implementació de les Intel·ligències Múltiples en els nostres tractaments i intervencions
 • Coordinació i treball conjunt, dels professionals de CREIX, en cada cas individual
 • Coordinacói treball en equip amb les escoles i les famílies
 • Formació qualificada i continuada de cada un dels professionals de CREIX.
 • Participació i col·laboració amb universitats en tots els àmbits de la psicologia i la pedagogia.

Si voleu ampliar o rebre informació sobre un cas concret,
podeu omplir el formulari del següent enllaç.