Select Page

Logopèdia

La Logopèdia és una disciplina sanitària que avalua, diagnostica i tracta els problemes causats per dificultats o trastorns que afecten la deglució, el llenguatge (comprensió i expressió oral i escrita) i la comunicació no verbal, la parla, la veu i la fluència, tant quan es tracta de trastorns del desenvolupament, com quan es tracta de trastorns adquirits, quan són trastorns primaris i quan són secundaris a patologies o a falta d’estimulació.

A qui pot ajudar la logopèdia?

Als infants, adolescents, joves i adults que presenten dificultats que els impedeixen una adequada integració del llenguatge, ja sigui oral com escrit, i que els afecta a els capacitats comunicatives. Durant el desenvolupament i l’adquisició que afecten  a la  parla i a l’estructuració del llenguatge.

Les patologies sobre les que intervenim són:

DEGLUCIÓ:

 • Disfàgia
 • Deglució atípica
 • Rebuig a determinats aliments o textures

 

COMUNICACIÓ:

No verbal

 • Alteracions de la comunicació social

Verbal

Llenguatge

 • Alteracions de la comunicació social
 • Retard del llenguatge
 • Trastorn específic del llenguatge (TEL)
 • Trastorn de l’aprenentatge que afecta a la lectura i/o  l’escriptura
 • Afàsia
 • Mutisme sel·lectiu

Parla

 • Retard de la parla
 • Disàrtia
 • Disfèmia (tartamudesa)
 • Disglòssia
 • Dislàlia

Veu

 • Afonia
 • Disfonia

Com treballem els logopedes de CREIX?

Els logopedes de CREIX Barcelona inicialment realitzem una avaluació a partir de la qual es dissenya un programa d’intervenció personal i individual, amb els objectius que es volen aconseguir. Per treballar aquests objectius es presenten un seguit d’activitats multisensorials i de tipus lúdic buscant les funcionalitats de les mateixes. Es considera fonamental la implicació familiar i de la resta de professionals que estan en contacte amb l’infant per treballar de forma contínua i poder donar estratègies, eines, pautes i coordinar el tractament per cercar la millora de l’infant. El nostre equip de logopedes està especialitzat en la teràpia miofuncional, que intervé en la reeducació de les funcions orofacials que poden originar, empitjorar o mantenir anormalitats estructurals de l’estructura muscular i/o òssia orofacial. Les principals funcions són les de respiració, deglució, masticació, succió i parla.

Els logopedes de CREIX Barcelona formen part de la Unitat de Dificultats de l’aprenentatge (UDA) i de la Unitat d’Atenció Precoç.

Si voleu ampliar o rebre informació sobre un cas concret,
podeu omplir el formulari del següent enllaç.