Select Page

Per Paula Márquez Rodríguez, logopeda de CREIX Barcelona. Especialista en Atenció Precoç i Família.

La Disfèmia:

La disfèmia és un trastorn de la parla caracteritzat per signes com repeticions i interrupcions que interfereixen en la fluïdesa del discurs. Consisteix en prolongacions, tensió, bloquejos i/o repeticions de sons en les emissions del nen o nena.

La Disfèmia Evolutiva:

Molts infants d’entre 2 anys i mig i 5 anys, passen per un període de tartamudesa. Els infants encara estan adquirint el llenguatge, el que fa que moltes vegades, vulguin expressar moltes coses a la vegada i no sàpiguen exactament com fer-ho. A més a més, els òrgans bucofonadors (llengua,llavis, …) encara no estan suficientment desenvolupats, amb el que el llenguatge no es pot produir amb tota la rapidesa que l’infant voldria. En molts d’aquests casos la tartamudesa desapareixerà sense deixar cap mena de petjada.

Davant de la disfèmia evolutiva, no és aconsellable una atenció directa per part del logopeda, ja que és un període transitori d’adquisició del llenguatge i l’infant no és conscient del que li passa.

Per això facilitem una sèrie de pautes i orientacions per tal de millorar el llenguatge de l’infant i evitar que la disfèmia evolutiva es consolidi:

 

 • No angoixar-se per la forma de parlar el seu fill/a.
 • Escoltar de forma pacient al que el vostre fill/a diu i no fixar-se en com ho diu.
 • Deixar que l’infant completi la frase sense interrompre, ni acabar la frase per ell/a.
 • Mantenir el contacte visual de forma natural mentre el nen/a parla. És important no transmetre impaciència o nerviosisme.
 • Parlar, com a mínim, una vegada al dia amb el seu fill/a de forma fàcil, relaxada, sense presses ni tensions.
 • No demanar a l’infant que parli de pressa.
 • Evitar parlar al nen/a amb un ritme accelerat, especialment quan se li demana que ho faci de forma lenta i tranquil·la.
 • No demanar a l’infant que parli de forma forçada davant d’amics, familiars, …
 •   DISFÈMIA EVOLUTIVA DISFÈMIA
  Freqüència Menor nombre de difluències Major nombre de difluències
  Evolució Té una tendència a remetre i desaparèixer Acostumen a ser intermitents.
  Difluències En termes generals, acostumen a ser repeticions de frases, paraules o síl·labes. Acostumen a repetir síl·labes, sons, prolongacions i es bloquegen.
  Tensió corporal i/o moviments associats No presenten. Si presenten.