Select Page

Intervencions educatives
o reeducacions

Les intervencions educatives o reeducaions, són sessions terapèutiques que tenen com objectiu atendre a les problemàtiques relacionades amb l’àmbit escolar.

Com funcionen?

 • Treballem a partir del diagnòstic del nen o adolescent o be a partir de les problemàtiques escolars manifetades per les famílies.
 • Oferim un treball específic i individualitzat.
 • Realitzem totes les reeducacions a partir de la multisensorialitat
 • A les nostres reeducacions introduim la tecnologia, sense oblidar els mètodes tradicionals.
 • Utilitzem projectes elaborats pels nostres professionals
 • Treballem les intel·ligències múltiples dels nens i adolescents. Busquem en cada nen les seves potencialitats per a utilitzar-les de pont i així poder atendre les seves dificultats.
 • Les nostres reeducacions sempre van acompanyades de reunions amb els famílies i amb el professors del nen. per a poder fer un seguiment conjunt del treball que es realitza en el Centre i l’escola.
 • Entreguem un informe amb els objectius proposats i les fites aconseguides

 

Què treballem?

 • Hàbits d’organització, palificació i autonomia..
 • Hàbits d’estudi.
 • Preparació d’exàmens.
 • Estratègis d’aprenentatge.
 • Tècniques d’estudi.
 • Tècniques per a millorar l’atenció i concentració.
 • Estratègies per a la memòria.
 • Orientació curricular
 • Orientació professional (adolescents)
 • Motivació envers l’estudi
 • Treball del procés lector.
 • Treball de l’escriptura.
 • Tècnique de relaxació.

Si voleu ampliar o rebre informació sobre un cas concret,
podeu omplir el formulari del següent enllaç.