Select Page

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA

Per l’Elisabeth Pillado. Fisioterpèuta de CREIX Barcelona.

Les afeccions respiratòries són un dels factors de la morbilitat entre els nens lactants, degut als aspectes peculiars del seu aparell respiratori. Una de les afeccions més freqüents és la bronquiolitis, la qual apareix en nens fins als 2 anys.

L’objectiu de la FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA és ajudar a drenar les secrecions i millora l’oxigenació de l’infant mitjançant unes tècniques per netejar les vies respiratòries, que combinen la pressió manual de la pared toràcica, les posicions estratègiques del nen amb tos i tècniques respiratòries. També es realitzen certes tècniques passives, com la prolongació de l’espiració o el drenatge autògen.

És útil per a nens amb gran quantitat de secrecions, amb una mecànica respiratòria pobra o tos inefectiva. Els exercicis respiratoris són una part molt important de la fisioteràpia respiratòria. Juga un paper molt important en la neteja de les vies respiratòries i en l’expansió del teixit pulmonar mitjançant la millora dels músculs respiratoris.

Indicacions per realitzar fisioteràpia respiratòria:

  • Condicions d’una gran retenció de secrecions, com les bronquièctasis o la fibrosi quística.
  • Bronquiolitis
  • Pneumònia
  • Nens amb mecànica respiratòria dèbil, com la paràlisi cerebral o malalties neuromusculars.
  • Nen amb tos dèbil o ineficaç

La fisioteràpia respiratòria és essencial pel drenatge de secrecions de  trastorns respiratoris aguts i/o crònics amb retenció de secrecions a les vies aèries. Ajuda a millorar i mantenir el correcte funcionament del sistema respiratori. També ajuda a prevenir i disminuir el risc de patir trastorns associats a d’altres malalties (co-morbiditat).

Balachandran A, Shivbalan S, Thangavelu S. Chest physiotherapy in pediatric practice. Indian Pediatr. 2005 Jun; 45(6): 559-568

Jacinto C, Gastaldi A. Aguiar  D, MAida K, Souza H. Physical therapy for airway clearance improves cardiac autonomic modulation in children with acute bronchiolitis. Braz J Phys Ther. 2013 Nov-Dec; 17 (6): 533-540