Select Page

Fisioteràpia infantil

Afaviorint el desenvolupament psicomotor

Abordatge de tota problemàtica de tipus motriu que comprometi el desenvolupament del neni/oque limiti la seva qualitat de vida. Amb l’arribada del nen al servei de Fisioteràpia es realitzarà una valoració del desenvolupament psicomotriu per després establir els objectius i la posterior elaboració d’un tractament ajustat a cada nen.

Les sessions de Fisioteràpia solen tenir una durada de 45 minuts, temps en què es treballaran els aspectes motrius corresponents a cada cas particular, sempre mitjançant la teràpia del joc. És fonamental obtenir una bona interacció nen-fisioterapeuta,familia-fisioterapeuta, així com motivar l’interès i participació del nen i la seva família en les sessions.

Atenció fisioterapèutica pediàtrica en sessions individuals

 • Retard del desenvolupament psicomotor: Estimulació del desenvolupament psicomotor en els casos que sigui necessari incloent l’àrea motriu gruixuda i fina i prestant atenció a les àrees cognitiva i social, atenent la globalitat del nen (Atenció Primerenca).
 • Prematuritat i la seva problemàtica associada: hipertonia, hipotonia, retard del desenvolupament psicomotriu, etc.
 • Paràlisi cerebral infantil: Tetraparèsia, hemiparèsia, diplegia, atàxia i
 • Cromosopaties: de Down, Fràgil X, Rett, Williams, etc.
 • Alteracions neuromusculars.
 • Patologies múscul esquelètiques.
 • Síndrome hipotònic del nadó.
 • Paràlisi braquial obstètrica.
 • Torticoli congènita.
 • Plagiocefàlia.
 • Fisioteràpia del membre superior
 • Rehabilitació esportiva en qualsevol edat pediàtrica.

 

Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás.

Voltaire

Si voleu ampliar o rebre informació sobre un cas concret,
podeu omplir el formulari del següent enllaç.