Select Page

Patologies respiratòries infantils

En l’actualitat estem assistint a un increment en la incidència de patologies respiratòries infantils, vinculades a diferents factors com les al·lèrgies, factors genètics,prematurutat i factors mediambientals. La Fisioteràpia Respiratòria infantil pot ser una ajuda decisiva perquè el nadó o el pacient  pugui enfrontar-se amb èxit a aquestes patologies. L’estructura del seu aparell respiratori, en desenvolupament, juntament amb la predisposició genètica, fa al nin més vulnerable davant les infeccions respiratòries

Actualment, la Fisioteràpia Respiratòria Infantil és una de las teràpies més importants a l’hora de tractar malalties pulmonars obstructives, restrictives, cròniques i agudes, com per exemple, la tan temuda Bronquiolitis. L’objectiu és millorar la qualitat de vida delnen, complementat i/o substituint en la majoria dels casos els tractaments farmacològics.

La Fisioteràpia Respiratòria infantil és una teràpia especialment indicada pel tractament de les següents patologies infantils:

Quines patologies tractem?

  • Pneumònia
  • Rinitis / Sinusitis
  • Bronquitis
  • Bronquiectàsies
  • Bronquiolitis
  • Asma
  • Refredats de vies altes.
  • Atelectàsia

 

Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás.

Voltaire

Si voleu ampliar o rebre informació sobre un cas concret,
podeu omplir el formulari del següent enllaç.