Select Page

Roser Escarpenter. Psicòloga de CREIX Barcelona.

Quina és la relació el gateig amb el desenvolupament intel·lectual, emocional i motiu del nen?

El gateig desenvolupa en el nen la capacitat de visió, la seva tactilitat, la parla l’equilibri, la manualitat, l’orientació, a demés d’altres importants funcions que són bàsiques pel neurodesenvolupament del nen. Aquest període de gateig enforteix i comporta la sincronització i connexió entre els dos hemisferis cerebrals.  El gateig permet el desenvolupament de l’equilibri, la capacitat viso perceptiva, lateralitat, psicomotricitat fina i gruixuda, la capacitat de comprensió auditiva i també el desenvolupament de la  capacitat lectoescriptura. Integra doncs els diferents sistemes de moviment, com caminar, córrer, jugar…

Per tant si el gateig es desenvolupa correctament, s’afavoriran les connexions entre els dos hemisferis en un futur. D’aquestes connexions també dependrà el bon desenvolupament de les seves funcions cognitives.

Quan el nen gateja realitza allò que anomenem el patró creuat, i s’estableixen connexions Inter hemisfèriques, utilitzen la ma i cama contraria i això fa que es  fomenti que maduresa  cerebral hemisfèrica.

Tot això permetrà més endavant que un bona definició de la lateralitat i un bona preparació i adquisició de l’aprenentatge de la lectoescriptura.

Un gateig adequat permetrà doncs una bona percepció visual – espacial, la integració de la consciència corporal  i la coordinació oculo-manual del nen. Això suposarà que el nen sàpiga on té les seves extremitats i el seu cos en relació als objectes que l’envolten. Si totes aquestes connexions són madures i han estat potenciades a partir del gateig,  el nen en un futur ho podrà traslladar a les seves habilitats de lectoescriptura i ajudarà a que no tingui problemes per situar dibuixos, formes, figures, lletres, que sigui capaç d’establir un ordre en l’espai d’un paper d’una manera ben estructurada i planificada.

Així dons la quantitat de connexions neuronals que estan relacionades amb el procés maduratiu  afecten també en el desenvolupament de les funcions executives superiors.

Hauríem de fer doncs tant els professionals com els pares una important reflexió, es dona a la família o a les dones embarassades la suficient informació perquè es pugui valorar correctament la importància i transcendència d’aquesta etapa de gateig, per tal de que necessàriament és potencií.  Que es pot fer si el nen en el seu moment no va gatejar o ho va fer durant molt poc temps? I si s’observa en un futur que hi ha aprenentatges que li costen de dur a terme o que el nen no està desenvolupant correctament? Doncs podem ajudar a  madurar aquestes connexions cerebrals que no han estan potenciades en el gateig,  amb l’ajuda adequada de professionals  del neurodesenvolupament i/o també amb optometristes que treballen el mètode  Padovan, que consisteix en una sèrie d’exercicis pautats per aquests professionals, i així donar un tractament adequat juntament amb el treball psicopedagògic o possiblement abans que el nen assisteixi a un tractament amb el psicòleg o psicopedagog. Així ajudarem  i facilitarem que augmentin les seves habilitats i puguin desenvolupar correctament  totes les mançanes abans esmentades, enlloc de forçar al nen i pressionar-lo de manera que faci coses per les que molt probablement en aquest moment, no està preparat.