Select Page

Dificultats d’aprenentatge

La Unitat de Dificultats d’Aprenentatge està formada per un equip multidisciplinar que dóna resposta a nens i joves amb dificultats específiques en l’aprenentatge escolar. A més, treballem els aspectes que interfereixen significativament en el procés d’aprenentatge: dificultats emocionals, problemes de conducta i comportament disruptiu.

A qui podem ajudar?

Els professionals d’aquesta unitat treballem amb infants, adolescents i/o joves amb dificultats en una àrea específica de l’aprenentatge o amb algun trastorn de conducta o de relació, i que podem presentar baixos resultat acadèmics, desmotivació pels aprenentatges escolars i/o rebuig escolar.

Oferim reeducacions a domicili

Quins tipus de dificultats tractem?

 • Dislèxia
 • Disortografia
 • Disgrafia
 • Discalcúlia
 • Trastorns del Llenguatge (TEL)
 • TDA / TDAH
 • Trastorns afectius (ansietat i depressió)
 • Trastorns de l’Espectre Autista (TEA)
 • Discapacitat lntel·lectual
 • Trastorns de les funcions cognitives secundàries al dany cerebral
 • Altes capacitats

La unitat de dificultats d’aprenentatge també ofereix…

 • Intervencions grupals atenent a situacions específiques
 • Intervencions breus per treballar aspectes concrets
 • Tècniques d’estudi: Individual o grupal
 • Reforç escolar: Individual o grupal
 • Taller grupal d’estimulació de l’aprenentatge

Com treballem els professionals de CREIX?

 • Treballem en equip: psicòlegs, pedagogs, logopedes, mestres i terapeutes ocupacionals
 • Treballem conjuntament amb l’escola, amb la família i altres professionals implicats en el procés.
 • Fem assessorament a les famílies i l’escola.
 • Oferim formació a les famílies i escola.

“Treballem

per ajudar

a créixer”

Si voleu ampliar o rebre informació sobre un cas concret,
podeu omplir el formulari del següent enllaç.