Select Page

Coaching

A CREIX Barcelona considerem que un dels valors més importants és l'acompanyament, que alhora ajuda a superar moltes dificultats, i com a tal oferim el coaching especialment dirigit a adolescents, joves i les seves famílies.

Què és el coaching?

El coaching és una eina que ens permet treballar amb dificultats de la vida quotidiana que generen situacions de malestar en els diferents àmbits de la nostra vida. És a dir, en la relació que tenim amb nosaltres mateixos, amb els altres, i amb el món al nostre voltant.

Com funciona?

Primer es defineix la situació problemàtica. Successivament s'acorda un objectiu de treball i es planteja un recorregut per assolir aquest objectiu. Això es realitza mitjançant dos mecanismes fonamentals: d'una banda, s'estudien les solucions que s'han aplicat fins al moment i que no han funcionat per evitar repetir de nou. D'altra banda, es treballa amb la tècnica dels petits passos. És a dir, el gran objectiu es divideix en micro-objectius concrets i realitzables, començant pel més simple d'aplicar. Començar per l'acció més petita i fàcil de posar en pràctica, ens ajuda a gestionar la por al canvi.

Quantes sessions es necessiten?

Generalment es treballa durant 10 sessions que s'espaien en el temps segons els avenços de cada persona i cas. El nostre compromís és el d'interrompre el procés d'intervenció si a la desena sessió no veiem cap canvi. Així mateix, si la situació problemàtica es desbloqueja i resol abans de complir les 10 sessions, també donem per finalitzat el procés de coaching. En finalitzar el procés es realitzen tres sessions gratuïtes de seguiment als 6 i 12 mesos després de tancar la intervenció. Això amb l'objectiu d'avaluar el canvi aconseguit al llarg del temps.

A quina població està dirigit el coaching?

El coaching està dirigit a totes aquelles persones que volen millorar el seu rendiment i/o desbloquejar alguna situació problemàtica de la seva vida quotidiana. A diferència de la psicoteràpia que està centrada en resoldre patologies greus, el coaching és una eina perfecta per als que no tenen un problema invalidant, sinó un objectiu que es vol millorar, o bé, una dificultat que es vol resoldre.

Treballem amb:

  • Adolescents.
  • Famílies.
  • Adults.
  • Parelles.
  • Institucions escolars i sanitàries.

Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás.

Voltaire

TESTIMONI

A casa tinc molts problemes amb el pares, i a l’escola amb els meus companys. Sempre m’han dit què era una noia rebel, però des de que faig les sessions amb la Maria veig que estic millor i tinc més bon rotllo amb tothom.

Claudia

16 anys

Si voleu ampliar o rebre informació sobre un cas concret,
podeu omplir el formulari del següent enllaç.