Select Page
Quan derivem a un logopeda?

Quan derivem a un logopeda?

Laura Cerrillo. Logopeda de CREIX Barcelona

La Logopèdia és una disciplina sanitària encarregada del correcte desenvolupament de les importants funcions orals primàries (respiració i l’alimentació), les funcions orals secundaries (fonació i l’articulació), així com les habilitats psicolingüístiques de comunicació, llenguatge i lectoescriptura. Quan es detecten dificultats en les tres àrees de major interferència acadèmica (comunicació, llenguatge i lectoescriptura) és fàcil que l’escola ens derivi per una valoració i/o intervenció; però respecte a les funcions més orofacials encara ens queda feina per transmetre. En aquest blog procurarem donar la informació clau per saber quan i per què derivar:

Quan cal demanar visita al Logopeda per parla?

Als 4 i 5 anys, fonètica i fonològicament els sons de la parla ja s’han d’haver consolidant correctament i  qualsevol dificultat sistemàtica en ells podria esdevenir un símptoma en aspectes com; mobilitat o tonicitat de la musculatura responsable de la parla, alteracions orgàniques necessàries de derivació (frenell curt, paladar ogival..), dificultats de discriminació auditiva, etc.

Amb l’atenció precoç s’eradiquen millor i en menor temps qualsevol dels tractaments, les evidencies científiques i les nostres pràctiques diàries així ho demostren. Encara però, ens arriben molts casos de nens i nenes amb trastorns encara consolidats amb 6, 7 i 8 anys i amb conseqüències emocionals derivades del mateix que podrien haver estat resoltes molt abans. Per tant, cal continuar conscienciant d’aquest fet tant important i dels beneficiosos resultats.

Quan cal demanar visita al Logopeda per deglució?

En presència d’alteracions odontològiques o malposicions dentals on la causa pot esdevenir una malformació per pressió lingual i el odontòleg ho alerti; abans o paral·lelament al procés ortodòntic caldrà valorar una intervenció en Logopèdia. Aquesta pot esdevenir decisiva per aconseguir una correcta dentició i evitar malposicions posteriors a la ortodòncia. No hi ha una edat a concretar, sols caldrà derivar davant la sospita de la problemàtica.

Una valoració en deglució consistirà en comprovar les seves qualitats deglutories, restes i velocitat, i els seus punts de contacte lingual adequats i/o atípics. En cas d’aconsellar intervenció, una reeducació deglutoria es basarà sota objectius de conscienciació dels correctes passos de preparació i propulsió del bol alimentici, així com un entrenament progressiu i sistemàtic per tal d’adquirir un bon patró i posteriorment agilitzar-lo i generalitzar-lo correctament.   

Quan cal demanar visita al Logopeda per veu?

Davant indicis de fatiga vocal, dolor, sobreesforç, episodis de pèrdua de veu i/o de raspocitat permanent, caldrà fer dos passos aconsellablement simultanis; per una banda, demanar una valoració d’imatge al metge Otorinolaringòleg per veure com estructuralment tenim les cordes vocals i, per l’altra, demanar una valoració en Logopèdia per veure com funcionalment treballen i valorar un possible entrenament per millorar la simptomatologia i oferir estratègies.

És important, que un cop alertats davant dels indicis quotidians o davant el diagnòstic objectiu d’un metge especialista, iniciem un tractament vocal individualitzat per tal de prevenir que el problema és cronifiqui i fins i tot en certs casos acabi requerint d’una operació quirúrgica amb posterior tractament vocal post-quirúrgic.

Sempre i davant de qualsevol sospita, no dubteu en demanar opinió a un especialista.

Una primera visita de valoració a temps pot prevenir moltes problemàtiques posteriors.

Laura Cerrillo Gil. Logopeda de CREIX. Col. CLC 3934

Pon un logopeda en tu vida

Pon un logopeda en tu vida

Cristina Ustrell. Logopeda de CREIX Barcelona

Actualmente, los medios de comunicación son nuestro compañero de viaje. Nos despertamos, comemos, cenamos y hasta más de una noche, nos dormimos con ellos. Pero… ¿nosotros tenemos los medios necesarios para comunicarnos de manera funcional?

En nuestro día a día nos cruzamos con centenares de personas, cada una de ellas tiene unas características que los hacen únicos. La manera en la que nos comunicamos explica un poquito de nuestra vida, nuestro estado de ánimo, define nuestro carácter… es por eso que la figura del logopeda está más presente en la sociedad de lo que nos pensamos.

Cuantas veces tuvimos que hacer presentaciones orales en clase y no sabíamos ni por dónde empezar y ya no decir nada de las presentaciones laborales. Ese momento en el que te encuentras solo ante el peligro, o en nuestro caso, ante el jefe, socios, clientes, alumnos, etc. Otro momento que cabe destacar es ese en el que algún familiar o amigo nos dice: “¡hablas rapidísimo, parece que te vayas a ahogar!”o, “no te entiendo cuando hablas, no vocalizas”.

En todos los casos anteriores nuestra profesión puede ayudar. El logopeda te ayudará a saber jugar con la voz, a transmitir las palabras de manera amena y te dará estrategias para llegar a ser un gran orador sea cual sea la situación.

La comunicación de calidad parte de nosotros mismos. Es necesario comunicarnos con ganas, seguridad e intentando transmitir emociones. Las emociones se sienten y las palabras hacen sentir. Así que animaros a transmitir, a comunicar y a vivir a través de las palabras. Dejar entrar a un logopeda en vuestra vida.