Select Page

Per Anaïs Orobitg Puigdomènech. Psicòloga General Sanitària de CREIX Barcelona.

El trastorn de l’espectre autista (TEA) és un trastorn del neurodesenvolupament que s’inicia a la infància. Afecta a la comunicació i a la interacció social, i es caracteritza per uns patrons repetitius i restringits de la conducta, activitats i/o interessos. Aquest conjunt de símptomes limiten i alteren el funcionament diari. 

Tot i que el desenvolupament de cada infant és diferent, existeixen uns paràmetres comuns en el desenvolupament infantil. Qualsevol carència o variació en l’adquisició d’aquests, no suposa necessàriament la presència d’un trastorn. No obstant, es recomana consultar amb el pediatra per tal de detectar les dificultats en el desenvolupament i poder realitzar una intervenció d’atenció precoç.

Durant aquesta primera etapa del desenvolupament és quan es poden identificar les primeres senyals d’alerta, que es relacionen fonamentalment amb l’adquisició d’una sèrie d’habilitats esperades en els primers 24 mesos d’edat.  

Aquestes són les possibles senyals d’alerta que fan recomanable una valoració exhaustiva del desenvolupament de l’infant:  

 0 – 6 mesos

 •  Baix to muscular.
 • Manca de resposta o atenció a les persones/coses.
 • Indiferència en presència dels pares.
 • Manca de postura anticipatòria per ser recollit o agafat.
 • Mirada desenfocada, mirada buida.
 • Menys activitat de lo normal.
 • Alteracions motores específiques.
 • Predomina humor irritable, poc somriure.
 • Dificultats en la regulació dels ritmes.

 6 – 12 mesos

 •  Presencia d’abstracció.
 • No seguiment visual de les persones.
 • Evitació de la mirada de la mare/ persones.
 • Resistència a ser agafats, arqueig del tors.
 • Moviments motors estereotipats: aleteig, moviment de dits, balanceig.
 • Expressió facial que no comunica afecte o intenció.
 • Expressions facials canviants (ganyotes, d’ulls…).
 • Moviments corporals no coordinats i fragmentats.
 • Episodis d’agitament.

12 – 24 mesos

 • No apropament de l’infant cap als pares.
 • Manteniment de distància cap als pares.
 • Dificultat d’expressió dels afectes.
 • Manca o baix propòsit actiu.
 • Expressió facial que no transmet intenció o significat.
 • Desenvolupament alterat del llenguatge comunicatiu.