Select Page

Unitat d’atenció precoç

Què és la Unitat d’atenció precoç?

La Unitat d’atenció precoç és un servei de prevenció, detecció, diagnòstic i tractament que atén a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i al seu entorn, i té per objectiu donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens i nenes amb trastorns en el desenvolupament o que tenen risc de patir-lo.

A qui podem ajudar?

A tots els nens i nenes que presentin qualsevol trastorn en el seu desenvolupament, de tipus físic, psíquic o sensorial, o amb risc de patir-lo, des del seu naixement fins als 6 anys d’edat. Totes les accions i intervencions també van dirigides a la família, a l’escola i el medi en què viu.

Com treballem els professionals de la Unitat d’atenció precoç de CREIX Barcelona?

  • Primera visita amb la família
  • Reunió d’equip
  • Observació diagnòstic de l’infant
  • Intervenció individual o grupal

 

Quins tipus de problemàtiques tractem a CREIX Barcelona?

  • Infants a retard en el seu desenvolupament global o en alguna àrea específica (llenguatge, motricitat, aspectes cognitius i socials)
  • Seguiment dels infants anomenats de risc, a conseqüència de problemes sorgits durant l’embaràs, el part, el període postnatal, per altres malalties o mancances afectives greus
  • Infants amb dèficits físics o sensorials
  • Infants amb problemes de comportament, d’hàbits d’alimentació, de son …

 

Atenció precoç en el context educatiu

A CREIX Barcelona oferim a les llars d’infants i centres d’educació infantil un servei de psicologia infantil per cobrir les necessitats en el context educatiu i garantir el correcte desenvolupament dels infants.

Els professionals de la unitat d’atenció precoç treballen conjuntament amb els educadors de la llar d’infants per fer el seguiment dels nens

Les funcions del psicòleg dins el centre d’educació infantil són les següents:

Detenció i prevenció

El psicòleg participa en l’atenció educativa al desenvolupament per detectar i prevenir a efectes sòcio-sanitaris, possibles discapacitats i inadaptacions funcionals, psicològiques i socials.

Assessorament familiar

El psicòleg actua promovent i organitzant la informació i formació als pares que ho sol·licitin

Suport i assessorament tècnic als educador

Es dona suport i assessorament tècnics als educadors, tant en la seva activitat general com en al seva intervenció amb infants amb necessitats educatives i/o situacions educatives especials

Formació

Tallers i xerrades als docent si a les famílies

Si voleu ampliar o rebre informació sobre un cas concret,
podeu omplir el formulari del següent enllaç.