Select Page

Aida Casén Baeta, logopeda de CREIX Barcelona

Avui us proposem uns senzills exercicis de consciència fonològica. Perquè aneu practicant des de casa aquest dies de confinament.

Ànims !!!! són molt senzills.

Un dia més, un dia menys