Select Page
Joc, el millor complement per a una bona educació

Joc, el millor complement per a una bona educació

Marta García Giménez, Psicopedagoga de CREIX Barcelona

El joc és definit habitualment com una activitat utilitzada per a l’oci o l’entreteniment. Dins de l’àmbit educatiu, freqüentment s’utilitza amb l’objectiu  que l’alumne alhora que el practica aconsegueix assolir diferents tipus d’aprenentatge.

El joc és una de les estratègies més importants per aprendre, durant la infància és un dels recursos més importants per assolir diferents aprenentatges, ja que gràcies a aquest es duen a terme la comprensió de diferents fenòmens junt amb el descobriment de nous conceptes i significats.

Aquest joc els permet descobrir nous significats cada dia, aquesta facilitat i quotidianitat és un dels seus beneficis més grans, la naturalitat que hi ha en aquest procés.

La importància del joc i les activitats lúdiques resideix en els desenvolupaments que es donen alhora que es gaudeix, aquestes són les àrees que es veuen treballades amb els diferents jocs o activitats que practiquen els infants i joves:

 

  • El desenvolupament intel·lectual que es dóna gràcies a l’activitat mental que es produeix durant el joc, implica la creativitat, la imaginació i l’ exploració. En aquest mateix moment de joc l’infant o jove també està practicant diferents habilitats com la memòria o el raonament entre d’altres.
  • El desenvolupament emocional es practica a l’hora de gestionar emocions i amb resolució de conflictes que es poden donar en aquest procés.
  • El desenvolupament físic es dóna quan juguem o fem activitats que impliquen moviments coordinats com saltar, córrer,… D’aquesta manera estem aprenent sobre el nostre propi cos i el control dels moviments.
  • El Desenvolupament social sorgeix amb la integració de la persona a un grup, es dóna quan hi ha interaccions i relacions amb iguals o altres figures. En aquestes mateixes interaccions es dóna una estimulació del llenguatge. En aquests casos el joc simbòlic infantil també permet l’aprenentatge de comportaments, normes i diferents hàbits socials.

Des de l’escola ja es treballa l’aprenentatge mitjançant el joc en moltes ocasions, però l’escola no és l’únic escenari important on hem de potenciar el joc i donar-li un espai important, des de casa també se li ha de donar la importància que té. Des de casa són diferents els recursos que podem utilitzar, a part de les joguines en el cas dels més petits o jocs tradicionals o online en el cas dels més joves, s’han de conèixer i tenir en compte altres recursos com poden ser activitats dirigides o no fora de casa. Un exemple poden ser parcs, espais lúdics o tallers entre d’altres.

Cada cop hi ha més oferta d’activitats lúdiques alhora que educatives, un bon lloc per trobar aquestes idees poden ser els museus els quals tenen una gran oferta de dinàmiques que, alhora que ensenyen permeten als més petits i joves divertir-se.